<a href="/kinh-doanh" title="Kinh doanh" rel="dofollow">Kinh doanh</a>

Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng Giám đốc 4 doanh nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam; Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận; Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn; Tổng công ty vàng bạc, đá quý  Sài Gòn ...
<a href="/so-hoa" title="Số hóa" rel="dofollow">Số hóa</a>

Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội nhằm mục đích để tất cả cán bộ, Đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và nội dung cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội, hướng tới bảo ...