<a href="/so-hoa" title="Số hóa" rel="dofollow">Số hóa</a>

Apple hứa sẽ hỗ trợ Thunderbolt trên máy Mac ARM mới

Apple đang dần chia tay những chipset Intel để chuyển sang các con chip ARM "cây nhà lá vườn" tự tùy biến mới của mình. Thế nhưng, mới đây, Táo khuyết hứa hẹn vẫn sẽ hỗ trợ tiêu chuẩn kết nối USB-C Thunderbolt của Intel trên những chiếc máy tính Apple Silicon, dù rằng không còn sử dụng CPU từ Intel.
Thương hiệu mạnh
  • <a href="/thuong-hieu-manh" title="Thương hiệu mạnh" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>
  • <a href="/thuong-hieu-manh" title="Thương hiệu mạnh" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>
  • <a href="/thuong-hieu-manh" title="Thương hiệu mạnh" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>
  • <a href="/thuong-hieu-manh" title="Thương hiệu mạnh" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>
  • <a href="/thuong-hieu-manh" title="Thương hiệu mạnh" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>