Bảo đảm an toàn hoạt động ngoại khóa

Vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động ngoại khóa một lần nữa được xới xáo lại khi thời gian gần đây tại Hà Nội và một số địa phương liên tiếp xảy ra các vụ học sinh bị tai nạn. Chặt chẽ trong quy trình triển khai, tăng cường ...