Tin mới
Doanh nghiệp xin trả lại dự án, Bộ GTVT nói gì?

Doanh nghiệp xin trả lại dự án, Bộ GTVT nói gì?

Liên quan đến việc Công ty VETC (chủ đầu tư triển khai dự án thu phí không dừng giai đoạn 1) xin “trả lại” dự án, Bộ GTVT yêu cầu công ty phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó Bộ GTVT sẽ phối hợp với VETC và các cơ ...
Tổ chức thành công "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan"

Tổ chức thành công "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan"

“Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2019” vừa được MM Mega Market Việt Nam (MM) phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM tổ chức tại trung tâm Big C, Bangkok từ ngày 7 đến ngày 10/11 đã đạt được những kết quả khởi đầu tích cực. Có 7 biên bản ghi nhớ hợp ...