JavaScript là gì? JavaScript quan trọng như thế nào?

JavaScript là gì? JavaScript quan trọng như thế nào?

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin trong thời đại 4.0, lĩnh vực lập trình website ngày càng phát triển. Dù có quan tâm đến lĩnh vực này hay không thì bạn hẳn cũng đôi lần nghe đến cụm từ JavaScript. Vậy JavaScript là gì?