Tin mới
TKV tiếp tục chú trọng quản lý kỹ thuật công nghệ

TKV tiếp tục chú trọng quản lý kỹ thuật công nghệ

Trong lĩnh vực sản xuất-kinh doanh khoáng sản, hóa chất và điện lực, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nghiên cứu áp dụng trên 2.838 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, ...
Video clip