Giám định ADN trả lại tên cho liệt sĩ

Giám định ADN trả lại tên cho liệt sĩ

Giám định ADN hài cốt liệt sĩ là một công việc khó khăn và “chạy đua với thời gian”. Bởi để càng lâu, mẫu xương càng thoái hóa. Số người thân của liệt sĩ còn sống để đối chứng gene cũng ngày một ít đi.