Tình đồng bào trong hoạn nạn xứ người

Tình đồng bào trong hoạn nạn xứ người

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương", một lần nữa, hai chữ “đồng bào” lại được nhắc đến trong những ngày căng thẳng, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho mỗi chúng ta trước những khó khăn.
Thâm cung bí sử (205 - 1): Sức bền của văn hóa

Thâm cung bí sử (205 - 1): Sức bền của văn hóa

 "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh". Đó là một câu đối có từ ngày xưa. Chỉ 14 chữ mà có đủ màu sắc, hương vị Tết cổ truyền Việt Nam. Nhưng ngày nay ở các thành phố không còn trông thấy bóng dáng cây nêu ngày Tết.