Không khí Hà Nội có hại

Không khí Hà Nội có hại

Chỉ số AQI tại hầu hết điểm quan trắc của Hà Nội ở ngưỡng xấu đến rất xấu. Tại TP.HCM, không khí ở ngưỡng trung bình, có nơi trong lành.