CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT “GIỮ CHO CUỘC SỐNG BÌNH YÊN” - Bài ca ngành kiểm sát nhân dân