DIỄN ĐÀN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – EU - Ông Marko Walde