Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA

Sáu tháng đầu năm 2021, việc giải ngân các dự án đầu tư công sử dụng vốn ODA của các địa phương đều đạt tỷ lệ thấp. Ngoài nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguyên nhân chủ yếu gây chậm trễ vẫn là từ bất cập về cơ chế, chính ...

Đột phá chính sách mới trong xây dựng Luật Công nghiệp

Bộ Công Thương đang xin ý kiến góp ý của các bên liên quan trong việc xây dựng dự thảo Luật Công nghiệp (Dự thảo) trình cấp có thẩm quyền xem xét. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng, xây dựng Luật Công nghiệp cần có những qui ...

Doanh nghiệp ngành may thu không đủ bù chi

Doanh nghiệp ngành may đang gánh trên lưng quá nhiều chi phí, thậm chí chấp nhận lỗ để sản xuất nhằm duy trì đơn hàng và việc làm cho người lao động, tuy nhiên nếu nguy cơ đứt chuỗi cung ứng do ách tắc trong khâu vận tải xảy ra mấy ngày gần đây ...