Chung tay đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử

Thời điểm này, việc chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 là hai nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trên tinh thần đó, chiều ...

Bí quyết để có một cơ thể khỏe mạnh

Sức khỏe được ví như vàng bởi tầm quan trọng và giá trị của nó với cuộc sống con người. Để có một thân thể khỏe mạnh thực chất không hề khó nếu bạn tuân thủ một lối sống lành mạnh với chỉ mẹo nhỏ dưới đây có thể nâng cao chất lượng sức khỏe của bạn ...